Harley Davidson V-Rod Forum banner

Alarm V-Rod

4308 Views 5 Replies 4 Participants Last post by  flybigjet
Hej!Nybliven HD ägare, köpte en V-Rod 2003 Screamin Eagle edition förra söndagen och på vägen hem efter 10mil när jag ska köra av motorvägen och pausa så dör den när jag bromsar och växlar ner och bara klickar på starten så fick bogseras hem ☹ konstatera dagen efter att batteriet var kasst så bytte till ett nytt gel batteri. Nu efter batteri byte så har alarm/startspärr hängt sig och händer ingenting när jag trycker på startknappen men annars funkar all belysning och bränslepump går igång. Har läst att alarmet är ett "problematiskt dilemma" så för att slippa framtida problem tänkte jag ta bort alarmet då jag till vintern inte har tillgång till ström i garaget och då måste då montera ut batteriet igen, så min fråga här är om någon vet exakt hur jag går tillväga för att demontera alarmet? Tacksam för svar
1 - 6 of 6 Posts
Swedish guy:
Hei og velkommen.
Sjekk ut at minus kabelen til batteriet er ok til jord. Er montert i motorens øvre del.
Det er en minus kabel til, den er monteret mellom motor og ramme, helt nede ved bensintanken. Dem kan korrodere.

Batteriet i startsperren "fob" (lite og rundt) har en levetid på 1-2år. Alarmet går ikke å kople ut, men om det er sirene i tillegg kan denne koples ut/fjernes om tenningen er på.
Batteriet må lades hver 14 dag eventuelt en vedlikeholds lader.
Kjøp deg en original! Harley shopmanual for sykkelen, er billig på eBay.
The alarm siren draws about 100 milliamps, so it's best to eliminate it if you don't have access to a battery tender during the winter. I proved this the hard way a few seasons ago.

Larm sirenen drar cirka 100 milliamps, så det är bäst att eliminera det om du inte har tillgång till ett batteri anbud under vintern. Jag visade det här på den svåra vägen för några år sedan.
Hi! I solved the problem today by configurating the alarm but what i was wondering is how to disconnect and remove the alarm without locking the Ecu?
The alarm siren draws about 100 milliamps, so it's best to eliminate it if you don't have access to a battery tender during the winter. I proved this the hard way a few seasons ago.

Larm sirenen drar cirka 100 milliamps, så det är bäst att eliminera det om du inte har tillgång till ett batteri anbud under vintern. Jag visade det här på den svåra vägen för några år sedan.
How the hell did you know what he was asking? Lol

Glad you could answer the question though...
How the hell did you know what he was asking? Lol

Glad you could answer the question though...
Google Translate is your friend.

Of course, the translation probably says "Plug kitten into carrot and receive glowing 100 milliamp prize for sparkly unicorn" or something like that.

R.
1 - 6 of 6 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top